Listy ze Szwecji

Listy ze Szwecji

Listy ze Szwecji to zbiór historii i historyjek na temat mego obecnego miejsca zamieszkania. Historyjek z życia codziennego wziętych oraz historii zaczerpniętych z opowieści – tych przekazanych ustnie bądź pisemnie. Innymi słowy: po prostu wszystko co uznaję za ciekawe odnotowania, czego w Polsce (być może) nie znajdziecie!